Blogs over speciaal onderwijs, specialistische jeugdzorg, ambulante jeugdhulp en jeugd ggz

Volg hier onze blogs van bestuurders en zorgporfessionals over speciaal onderwijs, specialistische jeugdzorg, ambulante jeugdhulp en jeugd ggz. 

iHUB en FNV starten samen campagne In mijn schoenen. Omdat het knelt in de jeugdzorg. Wij zetten jeugdzorg op de politieke agenda. Onderneem jij ook stappen?

Door Ingrid Schaap
2 september 2019

Graag zien we dat alle jongeren de kans krijgen om lekker cultuur te snuiven. Op reguliere middelbare scholen ontvangen jongeren hiervoor gratis een CJP-kaart. Het is tevens een mooie manier om burgerschap onder deze doelgroep te stimuleren, iets waarvoor de ministers van onderwijs zich hard maken. Helaas vallen er jongeren buiten de boot!

Door Mariette van Leeuwen
15 oktober 2018

Naar schatting 3500 jeugdhulpmedewerkers waren maandagmiddag 3 september in Den Haag bijeengekomen om actie te voeren onder het mom kwaliTIJD voor het kind, waaronder ook een delegatie van de aan iHUB-aangesloten organisaties.

Door Ingrid Schaap
3 september 2018

De ‘Familiescan bij scheidingen’ is een gratis app die professionals helpt bij screening. Via de app krijgen ze snel duidelijkheid wat er aan de hand is. om zo de juiste hulp in te zetten.

Door Feija Doornenbal
12 juli 2018

Op 21 maart 2018 gaan we weer naar het stemhokje. De gemeenteraadsverkiezingen leken lange tijd te gaan over onderwerpen die ons onderwijs niet raken. Dat was, maar is niet meer.

Door Mariette van Leeuwen
20 maart 2018

Sander Verheul is bestuurder van de Leo Kanner Onderwijsgroep. Hij start vandaag de estafetteblog in het kader van de campagne Vuist voor VSO. In deze campagne trekken organisaties in het VSO met elkaar op om politieke aandacht te krijgen voor het speciaal onderwijs.

Door Sander Verheul
23 februari 2018

‘Ons onderwijs heeft de afgelopen jaren enorme sprongen gemaakt. Velen kunnen het zich ongetwijfeld nog heugen. Eenmaal de stempel speciaal onderwijs en het toekomstperspectief zag je als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Door Mariette van Leeuwen
13 februari 2018

Oud-docent, schoolleider en onderwijskundige Teije van der Bij promoveerde vorige maand aan de Universiteit van Amsterdam met zijn onderzoek ‘Kenmerken en effecten van inclusief onderwijs’. Na vier uitgebreide studies binnen het voortgezet onderwijs concludeert hij dat niet alleen kinderen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. ’Dit is reden te meer om de implementatie van het inclusief onderwijsbeleid voort te zetten.’

Door Priscilla Speijer
13 februari 2018