Samen met de gemeente moeten we ons onderwijs fiksen

Door Mariette van Leeuwen
20 maart 2018

Samen met de gemeente moeten we ons onderwijs fiksen

Op 21 maart is het zover, dan gaan we weer naar het stemhokje. De gemeenteraadsverkiezingen leken lange tijd te gaan over onderwerpen die ons onderwijs niet raken. Dat was, maar is niet meer.

In een tijdsbestek van een maand hebben we op het Schreuder College Slinge in Rotterdam en op College Bleichrodt in Amsterdam bijna alle gemeentelijke fracties mogen ontvangen voor een debat met onze leerlingen.

Wat mij vooral is bijgebleven is dat onze jongeren uitstekend kunnen verwoorden wat hun problemen zijn.  En dat ze de raadsleden hebben gevraagd wat zij voor hen konden betekenen. Er zijn beloftes gedaan door diverse fracties en wij zullen de raadsleden over een jaar opnieuw bevragen, naar de resultaten wel te verstaan.

Belangrijke rol gemeente

De gemeente gaat namelijk over zaken zoals het voorzien van gebouwen, die meehelpen onze onderwijsdoelstellingen te realiseren. Over leerlingenvervoer en infrastructuur, zoals een goede en veilige aanlooproute naar de school vanaf een station. Ook in de aanpak van het lerarentekort kunnen zij een belangrijke rol spelen. En de gemeente gaat over jeugdhulp. Het succes daarvan is van directe invloed op onze leerlingen.

Hoewel de onderwijsautonomie nog van kracht is, is de gemeente daarin als partner niet weg te denken. Samen moeten we ons buigen over schoolmaatschappelijk werk. Samen ontfermen we ons over de kwetsbare inwoner, die tevens onze leerling is.

Speciaal onderwijs kan niet zonder jeugdhulp

Jeugdhulp en passend onderwijs gaan hand in hand, maar zijn nu vaak binnen de gemeente twee aparte gebieden, met elk zijn eigen potje met geld. Zorggeld mag niet naar onderwijs, maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat de grens tussen jeugdhulp en (speciaal) onderwijs flinterdun is.

Onze kwetsbare leerlingen extra ondersteuning bieden in het speciaal onderwijs kan niet zonder jeugdhulp. Ik ben daarom groot voorstander van ‘ontschotting’ van het zorg- en onderwijsbudget. In Amsterdam is daar al een begin mee gemaakt en ik roep andere gemeenten op hier eens kritisch naar te kijken.

We moeten het samen fiksen

Want we moeten het samen fiksen. De gemeenten moeten deelgenoot worden van onze dilemma’s en wederkerig. Het ministerie hebben we al op deze thema’s bevraagd en zij bieden geen uitsluitsel over waar welke verantwoordelijkheden liggen.

Als de hele koek op tafel komt, kunnen we de ingrediënten bepalen. Ingrediënten die deels door het onderwijs zelf, maar veelal ook door de inwoners of de gemeenten worden geleverd. Onze realiteit is dat we de oplossing moeten vinden in de samenwerking. In geven en nemen. Hoe lastig ook.

Dit maakt dat invloed hebben op de lokale politiek, dus alsmaar belangrijker wordt. Dit vraagt van onszelf een transformatie. Wij kunnen niet volstaan met opvattingen over de ander, maar we moeten ons verbinden. We moeten de handen ineen slaan en gezamenlijk tot een sluitende aanpak komen. Om samen ervoor te zorgen dat we de juiste leerkrachten binden en boeien, we leerlingen niet alleen een diploma, maar ook een perspectief kunnen bieden en of we onze leerlingen een geïntegreerd programma kunnen bieden.

Een programma waarin onderwijs leidend is, maar de zorg als water uit de kraan wordt geboden. Zorg die zo noodzakelijk is en waarvoor de gemeenten onze partners zijn en wat ons betreft ook blijven.

De nieuwe tijd met de gemeente als partner heeft ons nieuwe vraagstukken opgeleverd. We worstelen, mopperen en het systeem vereist verbetering. Neemt niet weg dat wij voor onze leerlingen de meerwaarde zien van de zorg dichtbij en het onderwijs voorop. 

Stem ook vóór het special onderwijs, teken onze petitie

Vind jij onderwijs net zo belangrijk als bestuurder Mariëtte van Leeuwen? Laat je stem dan ook even horen en teken onze petitie. 

Praat mee

Wij vinden het leuk als je een reactie op onze berichten geeft.