iHUB maatregelen en informatie rondom het Coronavirus

In deze ingewikkelde tijd proberen we onze jeugdzorg en onderwijs zo goed mogelijk in te vullen zoals u dat van ons gewend bent. Echter ontkomen we er niet aan om voor uw veiligheid en die van ons en onze jongeren en ouders maatregelen te treffen. Daarbij houdt iHUB de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het Coronavirus en de door de overheid voorgeschreven maatregelen nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM op en de plaatselijke GGD’s. De genomen maatregelen hebben gevolgen voor onze dienstverlening, zorg en onderwijs. Op deze pagina leest u wat dit concreet inhoudt.  

Corona beeld

 

Algemene preventieve maatregelen

De aanwezigheid van medewerkers op onze zorglocaties, scholen, kantoren en poli’s beperken we zoveel mogelijk, om de verspreiding van het virus te beperken. Bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.


Alle preventieve maatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM zijn van kracht op alle locaties:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
  • Schud geen handen
  • Houd ten minste 1,5 meter afstand van andere mensen

 

Onderwijs

Het kabinet heeft 21 april aangegeven dat SO en SBO-scholen weer opengaan vanaf 11 mei. De scholen kijken nu hoe zij de lessen op de locaties weer oppakken en informeren de ouders hierover. De VSO-scholen volgen het tijdpad van het reguliere VO en gaan vooralsnog open per 1 juni.

Onze scholen treffen voorbereidingen voor de 1,5 meter maatschappij in de school. In mei maakt het kabinet definitief bekend of de VSO-scholen vanaf 1 juni weer open kunnen. De centraal examens gaan dit jaar niet door.

Medewerkers werken wel door, ze vangen onder meer kinderen op van ouders in cruciale beroepen. Ook organiseren leerkrachten onderwijs voor kinderen die thuis zitten en houden zij nauw contact met leerlingen om te overzien of het goed met ze gaat.

Onze interne scholen (scholen die verbonden zijn aan een residentiele locatie) blijven echter open. iHUB ziet anders een te groot beroep ontstaan op de zorgmedewerkers die dit op moeten vangen. Daarnaast zijn onderwijs en een vast dagritme zijn juist voor deze groep kwetsbare jongeren van groot belang. Voor BEO, School2Care en het Palmhuis geldt dat als kinderen thuis wonen, ze ook thuis blijven. Voor de andere kinderen wordt een lesprogramma opgesteld in overleg met de zorglocatie.

Verder volgt iHUB de algemene richtlijnen voor het onderwijs zoals voorgesteld vanuit het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

 

Residentieel

iHUB blijft residentiële zorg bieden. Ook nu hebben jongeren en ouders ons hard nodig. We stoppen dan ook niet met het aannemen van nieuwe jongeren op onze locaties. Wel is het zo dat we een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd en aan een aantal criteria moet worden voldaan voordat we over kunnen gaan tot het opnemen van een jongere op onze locatie:

  • Een aanmelding  vanuit de Rechtbank met een Machtiging Gesloten Jeugdzorg nemen we op indien: (a) er een plek is en (b) indien de jongere geen gezondheidsklachten heeft en niet in een risicogebied is geweest, zoals het RIVM aangeeft. Wij ontvangen graag een verklaring dat de jongere op het moment van aanmelding voldoet aan de genoemde gezondheidscriteria.
  • Een aanmelding zonder deze machtiging wordt eerst intern voorgelegd, waarna we een besluit zullen nemen over wel of niet plaatsen.

iHUB volgt verder de algemene richtlijnen voor residentiele zorg zoals voorgesteld vanuit het NJI. Hierop heeft iHUB een aantal aanvullende maatregelen:

Verlof en bezoek
Verlof proberen we tot het minimum te beperken. We willen zo min mogelijk bewegingen naar en van onze residenties om ook de kans op verspreiding van het virus op een residentie te voorkomen. Als het mogelijk is, vervangen we verlof door telefonisch contact en/of videobellen. Als een jongere toch op verlof gaat hebben we altijd eerst contact met het gezin om te checken of er iemand in het gezin verkoudheidsklachten of koorts heeft. Als het voor een jongere belangrijk is dat er een bezoek plaats vind van ouders en/of andere belangrijke personen kunnen we dit bezoek organiseren. Het bezoek vindt dan plaats in een aparte ruimte, waarbij ten minste 1,5 meter afstand gehouden wordt. Per leefgroep mogen maximaal 3 personen tegelijk op bezoek komen.

Quarantainehuis of naar huis
Als een jongere op een residentie koorts heeft, wordt hij of zij uit de groep gehaald. Als het kan gaat de jongere naar huis, kan dit niet dan gaat de jongere naar een speciaal ingericht quarantainehuis (een huis volledig ingericht om jongeren met corona-verschijnselen op te vangen) op een iHUB residentie. De andere jongeren die achterblijven op de leefgroep, worden extra goed in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen en krijgen onderwijs op de leefgroep.

De jongere blijft in contact via beeldbellen met zijn of haar mentor. Zo continueren we de zorg. Als de jongere 24 uur klachtenvrij is, kan hij of zij weer terug keren naar de groep waar hij of zij vandaan kwam. Gedurende deze hele periode blijft de residentie waar de jongere vandaan komt verantwoordelijk voor het behandelplan.

Omgangshuis
Het omgangshuis behorend bij de residentie op het Bergse Bos is gesloten.

 

Ambulant

Binnen iHUB werken Ambulant medewerkers gewoon door er worden dus geen behandelingen stopgezet. Wel worden behandelingen omgezet naar zoveel mogelijk vanuit huis. Zij onderhouden het contact met gezinnen en intensiveren dit waar nodig. Alle behandelingen waar fysiek contact voor nodig is vervallen. Deze kunnen pas weer worden uitgeoefend als het RIVM de veiligheidsmaatregelen heeft ingetrokken.

iHUB volgt de algemene richtlijnen voor ambulante zorg van het NJI. Aanvullingen hierop zijn:

Huisbezoeken
Alleen in noodsituaties kan een huisbezoek door een medewerker van iHUB doorgang vinden, mits vooraf is nagevraagd of niemand uit het gezin gezondheidsklachten heeft.

Nieuwe aanmeldingen
Nieuwe aanmeldingen en intakes gaan gewoon door. Dit doen we telefonisch of via beeldbellen, tenzij face-to face contact echt nodig is. In dat geval wordt vooraf nagevraagd of de cliënt verkoudheidsklachten of koorts heeft. Heeft de cliënt klachten, dan wordt de intake toch telefonisch of via beeldbellen gedaan.

 

Pleegzorg en gezinshuizen

Pleegzorg en gezinshuizen van iHUB blijven ook gewoon door gaan. Pleegzorgmedewerkers van iHUB werken zoveel mogelijk vanuit huis waarvandaan zij het contact met pleeggezinnen en de biologische ouders onderhouden en waar nodig intensiveren. Contacten worden zoveel mogelijk vervangen door beeldbellen en telefonisch contact.

iHUB volgt de algemene richtlijnen voor pleegzorg en gezinshuizen van het NJI. Aanvullingen hierop zijn:

Begeleide bezoeken
Begeleide bezoeken gaan niet door en worden zoveel mogelijk vervangen door telefonisch contact of videobellen.

Weekendpleegzorg
Weekendpleegzorg kan alleen doorgaan na overleg met de pleegzorgbegeleider.

Bezoek tussen kind en ouder
Bezoeken tussen kind en ouder(s) die onderling worden geregeld tussen ouder(s) en pleegouders  gaan niet door en worden vervangen door telefonisch contact of videobellen.

 

iHUB Planningsbureau

We hebben binnen iHUB een planningsbureau opgezet om ‘vraag en aanbod’ van zorg- en onderwijsprofessionals binnen iHUB bij elkaar te brengen. Medewerkers die nu minder werk om handen hebben en gezond zijn, zijn inzetbaar op onderwijs- of zorglocaties die een tekort aan medewerkers dreigen te hebben. We voorzien dat er ‘gaten vallen’ in de personele bezetting door bijvoorbeeld ziekte en continuroosters. Tot nu toe werkt het planningsbureau over de sectoren zorg en onderwijs heen en helpen locaties elkaar om goed bemand door de corona-tijd heen te komen. Samen staan we sterker.

Bereikbaarheid

Alle iHUB medewerkers en medewerkers waar u contact mee hebt zijn te bereiken zoals u gewend bent. Als u vragen heeft kunt u bij uw vaste aanspreekpunt terecht, tenzij anders is gecommuniceerd.

 

Ga naar de website van RIVM voor meer informatie

Omdat de ontwikkelingen en maatregelen in Nederland op elk moment kunnen wijzigen, raden wij aan om de richtlijnen van het RIVM in de gaten te houden. Op de website van RIVM leest u meer over het coronavirus. Hier vindt u ook veel gestelde vragen met de antwoorden. Ga naar www.rivm.nl/coronavirus  of bel het publieksinformatienummer van de overheid 0800 – 1351.