Speciaal Onderwijs

Ondersteuning in het reguliere onderwijs. Leerlingen met bijzondere behoeften krijgen ondersteunen om zich voor te bereiden op actieve deelname aan de samenleving.

Binnen iHUB wordt speciaal onderwijs geboden door :

 

Champions League onder de scholen

Speciaal onderwijs is de Champions League onder de scholen. Veel kinderen kunnen binnen het regulier blijven. Alleen moeten de omstandigheden daarvoor wijzigen. Lees op de website van iHUB ontwikkelplein meer over het speciaal onderwijs

 

Investeer in speciaal onderwijs

Leraar zijn op het speciaal onderwijs is werk wat ertoe doet. Het gaat om gehoord en gezien worden, vertrouwen hebben in de ander, om die verbinding te maken. We zijn allemaal, net als de collega’s in het regulier onderwijs, bezig om leerlingen te helpen volwassen te worden en om hun toekomst vorm te geven. Daarom is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de toekomst van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Want zonder leraren en mensen die zich inzetten voor kwetsbare kinderen, komen we er niet.