Specialistische Jeugdzorg

Horizon

Begeleiden en ondersteunen van jeugdigen bij positieve gedragsverandering in samenhang met de begeleiding van de (pleeg-,gezinshuis-) ouders.

Hoog specialistisch aanbod binnen de kliniek voor jeugdigen met zeer complexe problematiek en hun ouders.

De Nieuwe Kans

Ondersteunen van jeugdigen in de gang naar een ander leven, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag en een stabiele positie verwerven in de samenleving.